El Consistori

Coneix l’equip que forma l’Ajuntament de Sencelles

Equip de Govern

Joan Carles Verd Cirer

Joan Carles Verd Cirer

Batle
Miquel Fiol Julià

Miquel Fiol Julià

Delegat de Batlia de Biniali
Bartomeu Morro Oliver

Bartomeu Morro Oliver

1r Tinent de Batle, Tresorer
Pedro Llabrés Fontirroig

Pedro Llabrés Fontirroig

2n Tinent de Batle

Seguretat Ciutadana, Serveis Municipals, Gent Gran i Esport
El PI

Perfil i trajectòria professional
Declaració inicial de béns patrimonials

Carme Reynés Llabrés

Carme Reynés Llabrés

3r Tinent de Batle

Participació, Transparència i Comunicació
VOLEM SENCELLES

Perfil i trajectòria professional
Declaració inicial de béns patrimonials

Rosa Roca García

Rosa Roca García

Regidora

Educació Cultura i Medi Ambient
El PI
mail: rosaroca@ajsencelles.net
Perfil i trajectòria professional
Declaració inicial de béns patrimonials

Mercè Muntaner Mas

Mercè Muntaner Mas

Regidora

Oposició

Jaume Alorda Alomar

Jaume Alorda Alomar

Regidor

PP

Perfil i trajectòria professional
Declaració inicial de béns patrimonials (pendent d’autorització per part del regidor).

Catalina Salom Niell

Catalina Salom Niell

Regidora, Portaveu

Bernardino Colmillo Serra

Bernardino Colmillo Serra

Regidor

PP

Perfil i trajectòria professional (pendent d’entrega per part del regidor).
Declaració inicial de béns patrimonials (pendent d’autorització per part del regidor).

Joan Miquel Chacón Nicolau

Joan Miquel Chacón Nicolau

Regidor