Medi ambient

Responsable d’àrea: Joan Rigo Feijóo – Volem Sencelles.

Medi Ambient

Des d’aquesta àrea coordinam i dirigim els punts verds, així com les campanyes i la gestió de recollida de fems. En aquest sentit, som l’interlocutor amb la Mancomunitat per qüestions de recollida de fems.
Volem fomentar les energies renovables, la promoció de l’estalvi energètic i d’aigua, i la disminució de la contaminació ambiental, lumínica i sonora. És la nostra responsabilitat organitzar campanyes informatives i cursos, com també supervisar els expedients per infraccions de caire mediambiental.
Associacions: Societat de Caçadors, Quina Animalada.