photo_2016-06-17_11-37-43

Participació i Transparència

Responsable d’àrea: Joan Rigo Feijóo – Volem Sencelles.

Participació i Transparència

Des d’aquestes àrees desenvolupam el reglament de Participació Ciutadana. Gestionam els continguts de la pàgina web perquè sigui una eina tant d’informació i transparència com de participació ciutadana, motiu pel qual ens coordinam amb l’àrea d’Innovació, dependent de batlia.

Volem crear assemblees ciutadanes per posar en marxa i regular en un futur els Consells Sectorials (per exemple, el Consell Municipal de Joventut), juntament amb la resta de regidories, amb la intenció d’apropar l’Ajuntament als ciutadans i de fomentar l’associacionisme i la visibilització de les prioritats de cada sector i les seves propostes.

Col·laboram amb les regidories de Cultura i Festes per fomentar-hi la participació de les entitats i dels ciutadans. També ens coordinam amb la regidoria d’Hisenda per promoure uns pressupostos participatius. De la mateixa manera, volem coordinar i elaborar les propostes de subvencions municipals a les entitats.

Aquesta àrea és la interlocutora de l’Ajuntament amb el conjunt de les associacions i la Coordinadora d’Entitats, especialment de les no assignades a altres regidories.

Portal de Transpàrencia

Biografies i retribucions de l’equip de govern, actes, normativa, ofertes d’ocupació pública… tota la informació administrativa aquí.

Teixit associatiu

Descobreix l’associació que més s’adapta als teus interessos

Comunicació

Difonem les iniciatives de les àrees del govern municipal, així com el posicionament de l’equip de Govern en temes diversos, a través dels mitjans disponibles o de nova creació. 
Així doncs, volem oferir butlletins d’informació municipal, panells informatius a tot el terme, xarxes socials i Internet, la gravació i difusió a la xarxa de les activitats municipals d’interès públic (plenaris, assemblees…), notes de premsa…
Volem donar resposta a les demandes ciutadanes d’informació sobre l’Ajuntament, dins del marc de la legalitat vigent. Per això coordinam la política comunicativa de les diferents àrees i organismes dependents de l’Ajuntament. D’aquesta manera, volem recollir i coordinar, en reunions periòdiques i d’altres maneres que s’estableixin, la informació de les diferents regidories per tal de difondre-la.

Aquesta regidoria també gestionarà, entre d’altres, els següents projectes:

  • Gestió de la Ruta Arqueològica.
  • Creació d’un Banc de Terres.
  • Reactivació i gestió del Mercat Setmanal de Sencelles.
  • Creació d’un Registre censal d’animals de companyia i campanya de xipatge.
  • Creació d’un Centre de Segona Oportunitat al Punt Verd.

Enllaços d’interès