Buscar

Si los resultados no te satisfacen, intenta una nueva búsqueda con otros términos.

33 resultados de la búsqueda de:

21

Adjudicació del contracte relatiu a l’adquisició d’un camionet amb cabina bolquet i grua

 Clicau aquí per descarregar el document Decret d’adjudicació del contracte relatiu a l’adquisició d’un camionet amb cabina bolquet i grua, mitjançant procediment urgent negociat i sense publicitat Tipus de contracte: Serveis Tipus de procedimient: URGENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT Data termini màxim: 19 de març de 2018 Data publicació a la web: 20 de març de […]

22

Decret d’adjudicació del contracte relatiu a «Pavimentació del camí de Ruberts a MontuIri i de Ruberts a Lloret, terme municipal de Sencelles»

 Clicau aquí per descarregar el document Decret d’adjudicació del contracte relatiu a «Pavimentació del camí de Ruberts a MontuIri i de Ruberts a Lloret, terme municipal de Sencelles» (103KB) Tipus de contracte: Serveis Tipus de procedimient: Obert i Ordinàri Data termini màxim: 19 de març de 2018 Data publicació a la web: 20 de març de […]

24

Decret de Convocatòria per a l’Apertura dels Sobres número 2 i número 3 dels Contractes de Pavimentació del Camí Ruberts a Montuïri i de Ruberts a Lloret.

Tipus de contracte: Obres Tipus de procedimient: Obert Data publicació a la web: 7 de març de 2018 Estats Decret de Convocatòria per a l’Apertura dels Sobres número 2 i número 3 dels Contractes de Pavimentació del Camí Ruberts a Mntuïri i de Ruberts a Lloret. (55 KB)

26

Contracte de Serveis dels Punts Verds

Tipus de contracte: Serveis Tipus de procedimient: Obert Data termini màxim: 29 d’abril de 2017 Data publicació a la web: 19 d’abril de 2017 Arxius adjunts: Acord de reserva de mercat Data publicació a la web: 19 d’abril de 2017   Plecs de clàusules administratives Data publicació a la web: 19 d’abril de 2017 Anunci […]

28

Contracte de gestió de servei públic, per duar a terme la gestió del poliesportiu municipal de Sencelles, amb explotació de bar

Tipus de contracte: Gestió Tipus de procedimient: Obert Data termini màxim: 30 de març de 2016 Data publicació a la web: 14 de març de 2016   Arxius adjunts: Anunci resultat (93 KB) Data publicació a la web: 11 d’abril de 2016 Emprenta digital SHA1: afc3a01c288b8d991271b1cc4845eedaf2f4d32f Plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques (274 […]