pdf-format 01 Normes Subsidiaries 95

pdf-format 02.1 PLANO DE ORDENACION_ CASCO URBANO_CASCANA

pdf-format 02.2 PLANO DE ORDENACION_ CASCO URBANO_JORNETS

pdf-format 02.3 PLANO DE ORDENACION_ CASCO URBANO_RUBERTS

pdf-format 02.4 PLANO DE ORDENACION_ CASCO URBANO_ BINIALI

pdf-format 02.5 PLANO DE ORDENACION_ CASCO URBANO_SENCELLES

pdf-format 03.1 AN_1_SUELO RUSTICO

pdf-format 03.2 AN_2_SUELO RUSTICO

pdf-format 03.3 AN_3_SUELO RUSTICO

pdf-format 03.4 AN_4_SUELO RUSTICO

pdf-format 03.5 AN_5_SUELO RUSTICO

 

doc-formatAnunci aprovació incial NNSS

doc-formatAnuncio aprobación incial NNSS

doc-formatCertificat normes 2ª edició

winzip-formatCatàleg de Patrimoni

doc-format Instància al·legacions NNSS

html-formatNormes en vigor (de l’any 1995)

winzip-formatRevisió Normes Subsidiàries