Procés de selecció del nou o nova Jutge Jutgessa de Pau

Per renúncia voluntària, ha quedat vacant el càrrec de Jutge de Pau Titular i és per això que s’ha obert un procés per a la selecció d’una persona que el substitueixi.

▶️ El termini de presentació de candidatures és de 15 dies hàbils des de la publicació d’aquest anunci al BOIB. Les persones que estiguin interessades, i reuneixin les condicions legals ho poden sol·licitar per escrit a aquesta Batlia.

▶️ Les sol·licituds es presentaran en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament o bé mitjançant el procediment que regula l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques, amb un breu currículum amb els detalls més significatius del seu perfil personal, acadèmic i professional.

Descarregau l’anunci AQUÍ (català) / Descarregau l’anunci AQUÍ (castellà)

Arriben les festes de Sant Cristòfol 2021

Benvolguts i benvolgudes,

Amb l’arribada del mes de juliol, els carrers i les places de Biniali s’adornen per gaudir de vetllades llargues, nits de bauxa i retrobades amb amics, amigues i familiars.

Malgrat la pandèmia, podem celebrar que, per segon any consecutiu, no anul·lam les nostres festes, tan sols les adaptam a les circumstàncies actuals. Així, presentam el programa de festes de Sant Cristòfol 2021 on tothom hi té cabuda gràcies a totes les persones que desinteressadament organitzen i col·laboren en la seva preparació i organització.

De tots els actes que engloben el programa, cal destacar que hi ha un esdeveniment molt especial per tal de mantenir les nostres tradicions i fomentar la figura de Sant Cristòfol. Esteu atents!

A l’hora de sortir al carrer, confiam amb la prudència de tots els binialers i binialeres. Mantenir la distància de seguretat, rentar-se les mans i posar-se la mascareta és impresdindible per gaudir dels dies de festa amb diversió i civisme.

Salut, molts d’anys i bones festes de Sant Cristòfol 2021!

MIQUEL FIOL JULIÀ Delegat de Batlia de Biniali

> PODEU DESCARREGAR-VOS EL PROGRAMA: AQUÍ

Elaboració de l’ordenança de Benestar Animal

La Comissió de Medi Ambient està elaborant la nova Ordenança de Benestar Animal.

L’equip de treball hi està fent feina fa uns mesos amb la voluntat que l’ordenança s’aprovi pròximament.

Aquesta comunicació és per al coneixement públic de la població general.