Procés de selecció del nou o nova Jutge Jutgessa de Pau

Per renúncia voluntària, ha quedat vacant el càrrec de Jutge…