Biblioteca

La Biblioteca Municipal de Sencelles és un Casal Sociocultural i multidisciplinar que cada dia rep la visita d’una gran quantitat d’usuaris de diverses edats, tipologia i interessos. Esdevé un focus de lleure socialitzador i cultural, que a més de col·laborar i participar activament en la vida local del municipi, també  ofereix els seus espais per impulsar noves iniciatives locals i socioculturals i millorar la qualitat de vida dels seus veïns/es.

La Biblioteca de Sencelles forma part de la Xarxa de Biblioteques del Consell de Mallorca, que hi subvenciona part del material del seu fons bibliogràfic i part de les activitats de promoció de la lectura.

Seguint els principis del Manifest per a la Biblioteca Pública de la UNESCO, la línia d’actuació de la Biblioteca Municipal és:

  1. Contribuir a la iniciació i promoció de la lectura a totes les franges d’edat (contacontes, presentacions, concursos…)
  2. Satisfer les necessitats de formació, aprenentatge permanent i accés a les tecnologies de la informació (visites escolars, visites culturals…), així com l’accés a les noves tecnologies (internet, wifi).
  3. Contribuir al foment i conservació de la cultura local i de Mallorca i facilitar les noves expressions culturals.
  4. Constituir un espai de relació i sociabilitat a través de la dinamitazació local.
  5. Facilitar el coneixement i l’accés a la realitat local de Sencelles i de Mallorca (conferències, exposició de la col·lecció local…)

ACTIVITATS

Entre les activitats que s’organitzen a la biblioteca trobem les següents:

Activitats Cícliques: Aquestes són les que s’ajusten al calendari anual per acompanyar dates assenyalades (Carnestoltes, Nadal, Pasqua, Sant Jordi), mitjançant l’organització de Contacontes, Rondalles, Tallers de manualitats o de cuina, etc. Aquestes activitats son anunciades cada mes amb un programa concret

Activitats Esporàdiques: Aquestes són les que apareixen puntualment: concursos, exposicions, tallers puntuals…

Activitats fitxes: Classes d’anglès per a primària (tots els divendres), baix inscripció prèvia.

Com podem veure, ens trobem amb un Casal Sociocultural i multidisciplinar, que cada dia rep la visita d’una gran quantitat d’usuaris de diverses edats, tipologia i interessos, que malgrat s’apropin per realitzar altres activitats, també fan ús dels espais comuns, aprofiten per fer consultes, per realitzar préstecs, per sol·licitar informació i inclús per participar en les activitats que es programen.

ESPAIS

Ordinadors i connexió wifi . Espai amb cinc ordinadors de taula, on es facilita l’accés lliure i gratuït a Internet i Wiffi.

Espais per a la lectura i la consulta de material: 

Sala infantil:

Pati exterior: 

Arxiu Municipal

El municipi de Sencelles compta amb un important arxiu documental, que recull la història de la localitat. Es tracta d’un patrimoni que cal conservar, protegir i difondre per a les properes generacions. Amb aquest plantejament tan bàsic, es començà el 2016 la tasca de revisió de la catalogació, inventari i ordenació de l’arxiu municipal de Sencelles. Aquest va ser l’inici de la posada en marxa d’un projecte de futur per regular la gestió documental de l’Ajuntament.

Aquesta tasca realitzada a l’arxiu ja ha tingut com a conseqüència una major divulgació del fons d’aquest, reflectida en diversos actes: una mostra de la documentació històrica, una visita guiada a l’arxiu i les I Jornades d’Estudis Locals de Sencelles. Les millores han suposat un augment de consultes per part d’usuaris locals i dels municipis propers donat el passat històric de Sencelles amb les poblacions adjacents. Aquest s’ha fet palès durant les II Jornades d’estudis locals amb la nombrosa participació i aportació de noves comunicacions i articles inèdits.

Per a la seva visita i consulta de material, cal fer una reserva prèvia per telèfon a la Biblioteca Municipal de Sencelles.