Borsa de treball de personal laboral temporal d’Auxiliars Administratius per a la Biblioteca i l’Arxiu Municipal de Sencelles

pdf-format Bases per a constituir una borsa de feina de personal laboral temporal d’auxiliars administratius per a la Biblioteca i l’Arxiu municipal

Borsa de treball d’Auxiliars Administratius

pdf-format Bases per a constituir una borsa de feina de personal laboral temporal d’auxiliars administratius

Borsa de treball de Directors i Monitors de temps lliure Ajuntament de Sencelles

pdf-format Bases i la convocatòria per crear una borsa de treball de Directors i Monitors de temps lliure

pdf-format Llista provisional d’admesos i exclosos a la Borsa de Treball de Directors i Monitors de temps lliure

pdf-format Llista difinitiva d’admesos i exclosos a la Borsa de Treball de Directors i Monitors de temps lliure

pdf-format Avís de convocatòria pels monitors no contactats per les vies ordinàries

pdf-format Llista definitiva de puntuacions dels candidats a la borsa de treball de Directors i Monitors de temps lliure

Borsa de treball per a proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents en la policia local de l’ajuntament de Sencelles

pdf-format Convocatòria per a constituir una borsa de treball per a proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents en la policia local de l’ajuntament de Sencelles

pdf-format Llista d’admesos i exclosos per a proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents en la policia local de l’Ajuntament de Sencelles i nomenament del Tribunal

pdf-format Constitució del Tribunal de la Convocatòria per una bossa de feina per a cobrir les vacants a  la Policia Local de Sencelles + Valoració Provisional

pdf-format Llistat definitiu per la borsa de treball per cobrir vacants a la Policia Local de Sencelles