Educació, Cultura i Joventut

Àrea d’Educació. Responsable: María José Cosano Hernández, PSOE.

Àrea de Cultura. Responsable: Jerònia Campaner Fiol, El Pi.

Àrea de Joventut. Responsables: Jerònia Campaner Fiol, El Pi; María José Cosano Hernández, PSOE; Joan Rigo Feijóo, Volem Sencelles.

Gestió de la Ruta Arqueològica: Joan Rigo Feijóo, Volem Sencelles.

Educació

Des d’aquesta àrea organitzam i/o col·laboram amb l’organització de cursos formatius i conferències. Representam l’Ajuntament en el Consell Escolar.
Dirigim i coordinam l’organització de l’escoleta d’estiu.
Promovem i participam en els nous projectes educatius de 0 a 16 anys. Per tant, supervisam i gestionam l’Escoleta (0-3 anys) per garantir l’actual model cooperativista i educatiu. Som responsables de l’Escoleta i de les relacions amb la concessionària, que en supervisa el bon funcionamentformam part del procés de contractació del concurs de l’Escoleta (0-3 anys) per assegurar la coherència pedagògica. Supervisam i gestionam l’escoleta matinera dels Molins.
Associacions: Apima, Claustre de l’escola.

Cultura

És responsabilitat d’aquesta àrea la creació del Consell Municipal de Cultura. Gestionam i mantenim l’arxiu històric municipal i cercam crear i coordinar el futur arxiu senceller d’imatges. A través d’aquesta àrea, l’Ajuntament organitza actes culturals i dóna suport als que siguin organitzats per altres entitats i particulars. En aquest sentit, planificam les noves infraestructures culturals, juntament amb altres regidories afectades.
Editam el material escrit i audiovisual de temàtica cultural del municipi. Supervisam i gestionam la Biblioteca Municipal, el personal adscrit i l’edifici on està ubicada. Redactam i aplicam el pla de normalització lingüística del municipi, així com les campanyes associades. Amb tot, dirigirem la promoció, restauració i protecció del patrimoni artístic, arquitectònic i monumental municipal, de la mateixa manera que també coordinarem amb les diferents entitats i regidories la programació cultural del municipi.
Associacions: Totes les de caire cultural.

Joventut

Són de la nostra competència les accions adreçades al jovent: formatives, lúdiques, culturals, laborals, de salut i d’habitatge, coordinades amb les regidories afectades. Gestionam el Casal dels Joves amb el nostre dinamitzador juvenil, encarregat també del seguiment, el control i la supervisió del mateix casal.