Educació, Cultura i Esports

Àrees d’Educació i Esports. Responsable: Rosa Roca García, El Pi.
Àrea de Cultura. Responsable: Bartomeu Morro Oliver, PSOE.
Gestió de la Ruta Arqueològica: Joan Rigo Feijóo, Volem Sencelles.

Educació

Des d’aquesta àrea organitzam i/o col·laboram amb l’organització de cursos formatius i conferències. Representam l’Ajuntament en el Consell Escolar.
Juntament amb les regidories d’Esports i Joventut, dirigim i coordinam l’organització de l’escoleta d’estiu. Supervisam i gestionam l’escoleta matinera dels Molins. D’acord amb la regidoria de Joventut, promovem i participam en els nous projectes educatius de 0 a 16 anys. Per tant, supervisam i gestionam l’Escoleta (0-3 anys) per garantir l’actual model cooperativista i educatiu. Som responsables de l’Escoleta i de les relacions amb la concessionària, que en supervisa el bon funcionament i, juntament amb Participació, forma part del procés de contractació del concurs de l’Escoleta (0-3 anys) per assegurar la coherència pedagògica.
Associacions: Apima, Claustre de l’escola.

Cultura

És responsabilitat d’aquesta àrea la creació del Consell Municipal de Cultura. Gestionam i mantenim l’arxiu històric municipal i cercam crear i coordinar el futur arxiu senceller d’imatges. A través d’aquesta àrea, l’Ajuntament organitza actes culturals i dóna suport als que siguin organitzats per altres entitats i particulars. En aquest sentit, planificam les noves infraestructures culturals, juntament amb altres regidories afectades.
Editam el material escrit i audiovisual de temàtica cultural del municipi. Supervisam i gestionam la Biblioteca Municipal, el personal adscrit i l’edifici on està ubicada. Redactam i aplicam el pla de normalització lingüística del municipi, així com les campanyes associades. Amb tot, dirigirem la promoció, restauració i protecció del patrimoni artístic, arquitectònic i monumental municipal, de la mateixa manera que també coordinarem amb les diferents entitats i regidories la programació cultural del municipi.
Associacions: Totes les de caire cultural.

Esports

Dirigim i coordinam les instal·lacions esportives municipals: el Poliesportiu, la zona esportiva de Biniali, etc. Des d’aquesta àrea som els responsables de la seva utilització, els horaris, la salubritat, la seguretat i el manteniment. En aquest sentit, proposam a l’equip de govern aquelles obres necessàries a les instal·lacions, les supervisam i planificam, juntament amb l’àrea d’Urbanisme, la creació de noves infraestructures esportives.
.
Supervisam les concessions relatives a les instal·lacions esportives (per exemple, el bar i la piscina), com també els convenis i contractes amb entitats per l’ús que puguin fer de les instal·lacions esportives.
.
Ens encarregam de l’organització d’esdeveniments esportius o relacionats amb l’esport (competicions, homenatges a esportistes locals, etc.) i volem promoure l’esport base (escoletes esportives) i de competició. 
.
Som els interlocutors de l’Ajuntament amb les entitats, les associacions i els clubs esportius locals.
.
Personal: encarregat del poliesportiu i socorristes.