Ordenança Municipal Reguladora de la Gestió dels Residus de la Construcció i Demolició

pdf-format BOIB 60  25/04/2006

Ordenança Municipal Reguladora de Protocol d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Sencelles

pdf-format BOIB 165  13/11/2010

Ordenança Municipal Reguladora de Serveis Urbans de Transport de Vehícles Lleugers per Llicència d’Autotaxi

pdf-format BOIB 169  15/11/2012

Ordenança de Publicitat Dinámica

pdf-format BOIB 135  01/10/2013

Ordenança de Regulació de la Venda Ambulant

pdf-format BOIB 135  04/10/2014

Ordenança de Subsitució de Sancions Econòmiques per la Realització de Serveis en Benefici de la Comunitat

pdf-format BOIB 52  26/4/2016

Ordenança Municipal Reguladora d’Ajornaments i Fraccionaments de Pagament

pdf-format BOIB 82  28/06/2016

Ordenança de l’Administració Electrónica

pdf-format BOIB 58  18/04/2020

Ordenança municipal reguladora del Benestar Animal

pdf-format BOIB 180 30/12/2021