Reglament del Servei de Cementiris

pdf-format BOIB 76  08/06/2019

Reglament de Participació Ciutadana

pdf-format BOIB 88  13/06/2015

Reglament de Celebració Mitjans Telemàtics

pdf-format BOIB 172  06/10/2020

Noves Tarifes Servei Municipal Aigua

pdf-format BOIB 193  27/12/2011

Subvenció Rètols Català

pdf-format BOIB 98  09/08/2018