El Consistori

Coneix l’equip que forma l’Ajuntament de Sencelles

Equip de Govern

Joan Carles Verd Cirer

Joan Carles Verd Cirer

Batle
Pedro Llabrés Fontirroig

Pedro Llabrés Fontirroig

2n Tinent de Batle

Seguretat Ciutadana, Gent Gran i Vies i Obres
ACORD PER SENCELLES I BINIALI

Perfil i trajectòria professional
Declaració inicial de béns patrimonials

Miquel Fiol Julià

Miquel Fiol Julià

Delegat de Batlia de Biniali, 3er Tinent de Batle

Serveis Socials, Cooperació i Salut
ACORD PER SENCELLES I BINIALI

Perfil i trajectòria professional
Declaració inicial de béns patrimonials

Rosa Roca García

Rosa Roca García

Regidora

Educació, Esports i Serveis Municipals
ACORD PER SENCELLES I BINIALI

Perfil i trajectòria professional
Declaració inicial de béns patrimonials

Joana Isabel Oliver Ramis

Joana Isabel Oliver Ramis

Regidora

Fires, Festes, Joventut i Urbanisme
ACORD PER SENCELLES I BINIALI

Perfil i trajectòria professional
Declaració inicial de béns patrimonials

Bartomeu Morro Oliver

Bartomeu Morro Oliver

1r Tinent de Batle
Joan Rigo Feijóo

Joan Rigo Feijóo

Regidor

Participació, Medi Ambient, Ruta Arquològica i Mercat
VOLEM SENCELLES

Perfil i trajectòria professional
Declaració inicial de béns patrimonials

Oposició

Catalina Salom Niell

Catalina Salom Niell

Regidora, Portaveu
Jaume Alorda Alomar

Jaume Alorda Alomar

Regidor
Toni Ferragut Mayrata

Toni Ferragut Mayrata

Regidor
Joan Miquel Chacón Nicolau

Joan Miquel Chacón Nicolau

Regidor