Fires, Festes i Mercats

Responsable de Fires i Festes: Jerònia Campaner Fiol, El Pi.
Responsable de Mercats: Joan Rigo Feijoó, Volem Sencelles.

Fires

Des d’aquesta àrea organitzam les Fires de Sencelles i Biniali, de forma conjunta amb la Delegació de Batlia, i d’altres que se’n puguin crear al municipi.

Cream i presidim la comissió de fires, juntament amb les empreses, els comerciants i els pagesos locals.

Associacions de pagesos, comerciants o industrials.

Festes

Juntament amb les diferentes entitats i associacions del municipi, organitzam les següents festivitats:
  • Festes de la Mare de Déu d’Agost
  • Festes de Santa Àgueda
  • Diada de Sant Jordi
  • Arribada dels Reis (Sencelles i Biniali)
  • Nadal i Cap d’Any (Sencelles i Biniali)
  • Sant Cristòfol a Biniali (en coordinació amb la Delegació de Batlia i la seva Comissió)
  • Festes de Ruberts, Jornets, Cascanar i Sonarrossa (conjuntament amb les associacions o els veïns d’aquests indrets)

Mercats

Supervisam, dirigim la gestió del mercat setmanal, el correcte manteniment de la zona i proposar reglaments i ordenances que el regulin, així com les accions per reactivar-lo mitjançant propostes de dinamització.

Associacions de pagesos, comerciants o industrials.