Concurs fotogràfic «Viure llegint»

BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA  “Viure llegint”

 

1.- Participants

Podran participar totes les persones majors de 12 anys, sempre que els seus treballs s’ajustin a les bases d’aquest.

 

 

2.- Temàtica

Fotografies de persones llegint a soles, en família i/o amb amics. Es valorarà originalitat.

3.-Característiques de les fotografies

Les fotografies hauran de ser propietat de l’autor que les presenta al concurs. Les imatges podran ser en color o en blanc i negre.

Cada participant podrà presentar fins a un màxim de tres fotografies.

4- Forma de presentació i enviament:

Per correu electrònic a biblioteca@ajsencelles.net  (en format .jpg) o través de whatsap al 635777394. Juntament amb la imatge s’indicaran també les següents dades:

 

– títol de la fotografia,

 

– nom i cognoms de l’autor,

– telèfon de contacte.

En cas de que l’autor sigui menor d’edat, caldrà que la imatge sigui enviada o autoritzada per part del pare, mare o tutor.

5.- Data de presentació

La data de presentació serà del 6 d’octubre al 22 d’octubre de 2020.

 

6.- Jurat

El jurat estarà format per la Regidora de cultura i el tècnic de cultura de l’Ajuntament i per la bibliotecària del municipi. L’Ajuntament es reserva el dret de declarar deserts els premis, si els treballs presentats no reuneixen, al seu criteri, els mèrits suficients.

7.- Premis

Es seleccionaran les tres millors fotos. El premis seran un llibre electrònic per al primer premi, i un lot de llibres valorat en 80€ per al segon premi, i un lot de llibre valorat en 60€ per al tercer premi.

El 22 d’octubre a les 19h es compartiran les imatges a les xarxes socials de Facebook i Instagram de l’Ajuntament i la biblioteca municipal de Sencelles. La imatge més votada també tendrà premi: un llibre electrònic. En cap cas dos premis podran recaure sobre una mateixa autoria. Les votacions finalitzaran dia 24 d’octubre a les les 12h, què serà quan es publicarà el nom de tots/es guanyadors/es del concurs, a través de xarxes socials (facebook i instagram de l’Ajuntament i la biblioteca).

8.- Observacions

 

La participació en aquest concurs de fotografia implica la total acceptació d’estes bases.

Les obres premiades passaran a ser propietat de l’Ajuntament, que es reserva tots els drets de reproducció, comunicació pública i destribució de les obres presentades sense limitació geogràfica, temporal ni suport i podrà utilitzar-les posteriorment amb finalitats culturals, artístics o publicitàries, citant sempre el nom de l’autor; atenint-se, en tot cas, al que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual. Totes aquelles fotografies que no compleixin algun dels requisits establerts en les presents bases quedaran desqualificades.