Acta definitiva de data 29/12/2020 del tribunal qualificador de la borsa de treball interins Policia Local

Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la pagina web:
22 de desembre de 2020

Documentació adjunta