Acta provisional convocatòria per a proveir amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents en la policia local de l’Ajuntament de Sencelles.

Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la pagina web:
22 de desembre de 2020

Documentació adjunta