Bases de la convocatòria per constituir un borsí de personal de neteja de l’Ajuntament de Sencelles, edificis i instal·lacions municipals

Tipus de procedimient:
Obert 
Data publicació a la pagina web:
7 de febrer de 2020

Documentació adjunta