Convocatòria per a constituir una borsa de treball per a proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents en la policia local de l’ajuntament de Sencelles

Tipus de procedimient:
Obert 
Data publicació a la pagina web:
12 de març de 2021

Documentació adjunta