Llistat provisional de puntuacions aspirants al Borsí de Neteja

Tipus de procedimient:
Obert 
Data publicació a la pagina web:
26 de juny de 2020

Documentació adjunta