Censar i sanar els moixos és obligatori

Cada any els cans abandonats i perduts i les colònies no controlades de moixos, ens costa més de 15.000 euros.

L’Ajuntament de Sencelles volem esdevenir un municipi sense maltractament animal físic i psíquic. La creixent sensibilització i l’augment d’animals de companyia al municipi, ens anima a fer aquesta campanya de BENESTAR ANIMAL.

Per aturar aquesta dinàmica que ens afecta a tots i a totes, a la nova ordenança de Benestar animal, aprovada al novembre de 2021, hem pres la determinació de fer un Registre censal d’animals de companyia. Així mateix, donam un marge d’un any per regular la situació dels animals. 

De l’1 de juliol fins el 30 d’octubre els veterinaris del municipi (Rubinca i Mascotas) faran un preu especial i l’Ajuntament, a través dels Serveis Socials, subvencionarà les esterilitzacions i xipatges per aquelles persones amb pocs recursos econòmics.

Un moix que no estigui sanat ni censat, es considerarà un moix feral i a partir del novembre de 2023, el control de les colònies de moixos que proliferen tant als carrers, com als camins, en el cas que donin positiu als tests (leucèmia i immunodeficiència felina), lamentablement acabarà amb el seu sacrifici.

La creixent sensibilització i l’augment d’animals de companyia al municipi ens anima a fer aquesta campanya per vetllar pels seus drets, per la bona convivència i pels deures dels propietaris. Molts cans pateixen les conseqüències de l’abandonament i els moixos sense sanar, les conseqüències de l’assilvestrament (manca de cures i d’aliment, procreació descontrolada, malalties…).

Perquè les colònies de moixos no continuïn augmentant, tant a zones urbanes com a fora vila, els veïns i veïnes que tenen moixos o els alimenten, han d’assumir la responsabilitat del seu benestar, fent-se càrrec de la seva sanació, xipatge i desparasitació.

Hem de tenir en compte que si els moixos casolans s’assilvestren, perquè no estan sanats, prest es multipliquen i augmenten els problemes pels veïnats/des (molesties a cuines, patis i jardins, olors, renous…) i pels moixos (malalties, bregues pel territori i per la reproducció…).

Però, quan els moixos estan sanats no atrauen a altres moixos a formar part d’una colònia i augmenta la seva qualitat de vida, perquè es redueixen moltíssim les causes de contagis: baralles, reproducció, parts i transmissió per part dels cadells.

Per tot això, a partir d’ara, a més de l’obligatorietat de censar els cans, a Sencelles censarem els moixos. Cal inscriure’ls al Registre Censal d’Animals de Companyia de l’Ajuntament de Sencelles, presentant un certificat veterinari de la seva esterilització i d’alta al RIACIB.

Pels nous animals, el cens es deu realitzar en un termini màxim de tres mesos des de la data de naixement de l’animal o des de l’adquisició. 

A més, s’han d’actualitzar les dades del cens (adreça, telèfon, etc.) i donar-lo de baixa en cas de defunció.

Aprofitam per recordar que, entre altres coses, l’ordenança contempla que els propietaris/es han de dur sempre bosses o embolcalls pels excrements i una botella per la neteja de pixums, preferentment d’aigua i vinagre o detergent (mai amb lleixiu o amoníac).

Millorant el benestar animal, milloram el benestar de tots i totes.

Joan Rigo Feijóo
Regidoria de Participació i Medi Ambient
Ajuntament de Sencelles