CONVENT DE LES GERMANES DE LA CARITAT

Convent de les germanes de la Caritat i casa natal de la beata Sor Francinaina Cirer.
La façana del convent presenta tres plantes d’alçat i una disposició asimètrica de les obertures, tot i que regular.
El portal d’accés és d’arc de mig punt amb els brancals inferiors i el llindar de pedra viva. Està emmarcat amb dovelles i carcanyols. A la seva esquerra hi ha una làpida i dues finestres. Damunt el portal trobem una inscripció que diu: “casa de les germanes de la caritat”.

conventAl primer pis es distribueixen tres finestres i al porxo tres finestrons d’arc escarser. Totes les obertures estan emmarcades i tenen ampit pla.

A la dreta de la façana hi ha unbloc situat en perpendicular, que correspon a l’oratori, amb un portal d’accés allindanat amb timpà semicircular. A damunt hi hauna finestra balconera. A la coberta observem una espadanya rematada per una creu.
L’interior del convent consta de dues cruïlles. Es conserva el menjador, la cuina i la cambra de la beata en perfecte estat de conservació i amb tots els seus elements.

Els paraments de la façana estan referits , encara que el sòcol és de lloses de pedra viva. La cornisa és motllurada. La coberta és de dos aiguavessos i teula àrab.