ESGLÉSIA DE SANT PERE

campanarL’actual església està ubicada al mateix emplaçament d’un antic temple de dimensions petites i nau única.

La construcció de l’actual església fou començada el 1691. Les obres es prolongaren fins el 1864, amb successives reformes i ampliacions.

Aquesta parròquia està dedicada a Sant Pere. Al portal major s’accedeix per una doble escala. Es tracta d’un portal arquitravat, amb brancals estriats i amb un enteulament que marca la data de 1738. Damunt l’enteulament hi ha un frontó amb un medalló que conté el bust de Sant Pere en relleu.

El temple té un portal lateral, situat davant la plaça. Aquest portal té brancals en forma de pilastres de secció circular, amb anelles al terç inferior. L’arc del portal és apuntat. El timpà conté dos escuts: el de la dretarepresenta Sencelles i té la data de 1707; el de l’esquerra mostra un relleu d’un arbre.

interior

A la dreta del portal lateral hi ha una torre campanar de secció quadrada. El coronament mostra una balustrada. Més amunt sobresurt un torrelló octogonal. El conjunt estàrematat per un pinacle o agulla piramidal.

L’interior de l’església té planta d’una sola nau i coberta de volta de canó amb llunetes, i està dividida en tres trams. Trobem sis capelles laterals a cada costat, un cor i una capçalera trapezoïdal.