ESGLÉSIA PARROQUIAL DE BINIALI

biniali

La façana principal de l’església presenta un accés format per una escalinata de pedraque condueix al portal principal. Aquest portal és allindanat i consta d’un frontó que no presenta cap tipus de decoració. Les columnes que el flanquegen són d’inspiració dòrica.

L’enteulament del portal està flanquejat per dues rosasses de petites dimensions. La façana està rematada per un terrat amb balustrada , amb una creu de ferro al centre. A darrere podem veure el mur de la nau, de dos aiguavessos, amb una creu de pedra al centre.

L’altre portal d’accés, situat a la façana lateral, és l’anomenat “portal dels homes”. Es allindanat, emmarcat amb pedra viva, i també presenta un accés en forma d’escalonada.

A la part posterior es pot distingir el campanar, d’estructura quadrangular, dividit en diferents trams. Està rematat per una cornisa motlluradai un pinacle piramidal amb la figura del patró de l’església, Sant Cristòfol. Durant el segle XX aquesta figura va ser substituïda per una altra, ja que un llamp l’havia deteriorat.

L’interior és d’una sola nau, i combina la coberta plana i la volta de canó. A l’entrada, a mà dreta trobem una pica baptismal coberta.
A cada banda de la nau hi ha quatre capelles. El presbiteri té un arc toral rodó i cobertad’un quart d’esfera en forma de copinya. Al retaule major trobem la imatge de sant Cristòfol. Quant a paraments, la façana principal està formada per carreus de marès i les laterals estan referides. La coberta és de teula àrab i dos aiguavessos

ORATORI SANT JOSEP.

Oratori construït durant els darrers anys del segle XVIII, situat a la plaça de Jornets i adossat a les cases de possessió del mateix nom. En un principi va funcionar com a oratori privat però al poc temps es va cedir al bisbat i es va convertir en oratori públic.

La façana esta construïda a base de pedra i morter i ha estat restaurada fa pocs anys.

El portal major arquitravat és allindanat amb un petit nínxol al capdamunt sense cap imatge. Les columnes que formen el portal són de mitja canya amb brancals que sobresurten. Damunt les columnes i el nínxol podem veure tres petites piràmides adossades coronades amb una bolla. Tot el portal està realitzat amb pedra viva.

Sobre el portal trobam una claraboia petita motllurada i atrompetada. El coronament de la façana és una testera mixtilínia amb sengles cadufes als extrems.

Esmentar també que a la part dreta del oratori es distingeix una espadanya amb campana. La coberta és de dos aiguavessos i de teula àrab.

L’interior és d’una sola nau amb volta de canó dividida en tres trams. El presbiteri té un tram de volta de canó i absis amb coberta semicircular.