RECTORIA DE SENCELLES

La Rectoria de Sencelles presenta un alçat de tres plantes i presenta una disposició quasi simètrica de les obertures. Tan sols una finestra impedeix aquesta simetria.

Al centre de la planta baixa trobem el portal d’accés, allindanat, amb els brancals inferiors de pedra viva. A la seva dreta hi ha una petita finestra i un portal allindanat. A l’altre costat tenim una finestra balconera.

rectoria

Al primer pis, i ocupant el centre de la façana, trobem una galeria formada per tres arcades i una balustrada. Dins la galeria, un portal allindanat dóna accés a l’interior de la casa. Aquesta galeria ocupa l’alçada del primer pis i del porxo, i està flanquejada per les dues finestres del pis i els dos finestrons semicirculars del porxo.

A la dreta de la Rectoria hi ha un carreró que separa aquesta de l’església, encara que un pontet comunica els dos edificis. El parament de la façana és d’aparell irregularde pedra i morter de fang i presenta cadenes de carreus als cantons de la façana.

La coberta és de dos aiguavessos i teula àrab, i la cornisa és plana, molt senzilla.