Gràcies a la concessió de 1.510,35 € de la subvenció 2023 d’inversions municipals per a equipaments culturals i festes d’interès cultural atorgada pel Consell de Mallorca a l’Ajuntament de Sencelles, ha estat possible l’adquisició d’un televisor (amb suport d’alumini amb rodes) i una càmera i webcam que es posen a la disposició dels organitzadors de distints actes culturals per dur a terme les corresponents presentacions, incloent-hi la possibilitat de celebrar conferències que permetran l’assistència i participació a través de videoconferència.
 
D’altra banda, també s’han adquirit unes peanyes expositores pels diferents actes i mostres que s’organitzen al Casal de Cultura de Can Garau.