L’Ajuntament ha adquirit, gràcies a la subvenció del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca per a la inversió en equipaments culturals, un ordinador portàtil per a l’arxiu municipal.

L’adquisició d’aquest ordinador ajudarà en la millora del seu funcionament així com en la conservació i consulta d’elements culturals rellevants pel municipi.

La subvenció ha estat de 853,05 €