L’equip de Govern vol que els valors cadastrals siguin revisats a la baixa per tal de disminuir la pressió fiscal sobre els seus conciutadans.

Després d’un estudi realitzat per la Direcció General del Cadastre, el Consistori Senceller rebaixarà un 10% els valors cadastrals del municipi, el que derivarà en la davallada generalitzada de les contribucions.

En paraules del seu batle Joan Carles Verd, “l’Ajuntament segueix fent feina per disminuir el màxim la pressió fiscal dels seus veïnats i veïnades sense comprometre les inversions en el municipi ni l’estabilitat pressupostària dels comptes municipals”.

Així, els sencellers notaran a la seva butxaca com disminueixen impostos com el de Béns Immobles (IBI), el de Transmissions Patrimonials, el de Successions i Donacions, sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana o Plusvàlua i l’IRPF dels propietaris de segons habitatges.

Aquesta davallada generalitzada està prevista per a l’exercici de 2018.