L’Ajuntament de Sencelles indemnitzarà als propietaris del solar del centre de salut

Fa 24 anys l’Ajuntament de Sencelles firmà la cessió del solar del centre de salut mitjançant un conveni urbanístic. Enguany, davant la impossibilitat de dur a terme aquest conveni (signat pel Partit Popular l’any 2000) l’Ajuntament va decidir per unanimitat de tots els partits, indemnitzar als propietaris per una quantitat de 290.000€. Aquest pagament s’efectuarà durant els pròxims mesos.

L’equip de govern, gràcies al bon estat dels comptes municipals, podrà fer front a aquest pagament sense haver de demanar cap crèdit, ja que actualment es disposa de més de 600.000 € als comptes bancaris. Així i tot, per tal d’evitar tensions de tresoreria innecessàries davant un pagament tan important, s’ha decidit subscriure una operació de tresoreria a curt termini que permeti afrontar el pagament sense haver d’endeutar l’Ajuntament innecessàriament.

«L’operació de tresoreria és la millor opció de les que hem contemplat, ja que ens permetrà indemnitzar els propietaris sense haver de subscriure cap préstec que resultaria molt més car quant a interessos i despeses» ha declarat na Maria José Cosano, regidora d’Hisenda. «Tampoc s’entenen les crítiques de l’oposició quan al plenari, on es va decidir indemnitzar la propietat, tots hi votaren a favor» ha afegit.