Amb el canvi de la normativa en la legislació estatal i en la normativa autonòmica, a partir del 16 d’octubre queda prohibida la crema de residus vegetals tret que sigui per motius fitosanitaris i SEMPRE s’ha de demanar AUTORITZACIÓ.

  • A terreny FORESTAL: Cal autorització administrativa de la Conselleria de Medi Ambient i Territori (sol·licituds a 971 176 677 – forestal@caib.es).
  • A terreny AGRÍCOLA: Cal autorització administrativa de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Territori o Consell de Mallorca (971 176 567).
  • A terreny URBÀ: Cal comunicar-ho a l’Ajuntament (971 87 20 16).

Més informació a: https://www.caib.es/…/persones/tramites/tramite/5294676