Contracte d’obres de reparació i asfaltat de camins i carrers de Sencelles

Tipus de contracte:
Tipus de procedimient:
Data publicació a la web:
17 de setembre de 2014

Estats

Decret d’adjudicació (1.20 MB)

Data publicació a la web: 17 de setembre de 2014
Emprenta digital SHA1: fafded866b77ba36d6dedc862ca06bfd0044ca03