Cotractes en fase d’adjudicació

Decret d’adjudicació del contracte relatiu a «Pavimentació del camí de Ruberts a MontuIri i de Ruberts a Lloret, terme municipal de Sencelles»

 Clicau aquí per descarregar el document

Tipus de contracte:
Tipus de procedimient:
Obert i Ordinàri
Data termini màxim:
19 de març de 2018
Data publicació a la web:
20 de març de 2018

Decret de Convocatòria per a l’Apertura dels Sobres número 2 i número 3 dels Contractes de Pavimentació del Camí Ruberts a Montuïri i de Ruberts a Lloret.

Tipus de contracte:
Tipus de procedimient:

Projecte de pavimentació del camí de Ruberts a Montuïri i de Ruberts a Lloret. TM Sencelles 2018

Tipus de contracte:
Tipus de procedimient:

Contracte de Serveis dels Punts Verds

Tipus de contracte:
Tipus de procedimient:
Data termini màxim:
29 d’abril de 2017
Data publicació a la web:
19 d’abril de 2017

Arxius adjunts:

Acord de reserva de mercat

Data publicació a la web: 19 d’abril de 2017
 

Plecs de clàusules administratives

Data publicació a la web: 19 d’abril de 2017

Anunci de licitació

Data publicació a la web: 19 d’abril de 2017


Contracte d’obres de reparació i asfaltat de camins i carrers de Sencelles

Tipus de contracte:
Tipus de procedimient:
Data publicació a la web:
17 de setembre de 2014

Estats

Decret d’adjudicació (1.20 MB)

Data publicació a la web: 17 de setembre de 2014
Emprenta digital SHA1: fafded866b77ba36d6dedc862ca06bfd0044ca03

Contracte d’obres de conservació, reparació i actuacions diverses interiors i exteriors a l’equipament públic Ca’n Bril

Tipus de contracte:
Tipus de procedimient:
Data publicació a la web:
17 de setembre de 2014

 

Estats

Decret d’adjudicació (1.07 MB)

Data publicació a la web: 17 de setembre de 2014
Emprenta digital SHA1: 20153014ab678952d86f255e795b52374618b548

Gestió del servei públic d’atenció a la primera infància de l’Ajuntament de Sencelles

Tipus de contracte:
Tipus de procedimient:
Data publicació a la web:
6 d’agost de 2013

 

Estats

Aprovació adjudicació (1.23 MB)
Data publicació a la web: 29 de novembre de 2013
Emprenta digital SHA1: 3e0466bd426e55537f6bdf39a5531f69c167b5e0

 

Arxius adjunts:
Convocatòria sessió Mesa contractació (426 KB)
Data publicació a la web: 6 de novembre de 2013
Emprenta digital SHA1: 02ccf002024573776aecff32be3eae2403b096f4

Convocatòria de la sessió de la Mesa de contractació (464 KB)

Data publicació a la web: 25 d’octubre de 2013
Emprenta digital SHA1: 915d2a57fa209a0dde60e1913d3b35b5c85ecd6c

Convocatòria de la sessió de la Mesa de contractació (426 KB)

Data publicació a la web: 13 de setembre de 2013
Emprenta digital SHA1: bdf660cd8a5fd9370b8c31ca8096160c620c515b

Plec de prescripcions tècniques (1.20 MB)

Data publicació a la web: 6 d’agost de 2013
Emprenta digital SHA1: 7fe4218179d876c8f3c803796d5607d947ce6128

Plec de clàusules administratives (2.74 MB)

Data publicació a la web: 6 d’agost de 2013
Emprenta digital SHA1: f1378b5b77b801626f6418c719333f4280589820

Obres de demolició i ebss de l’estructura de quatre vivendes unifamiliars entre mitgeres

Tipus de contracte:
Tipus de procedimient:
Data publicació a la web:
23 de juliol de 2013

 

Estats

Adjudicació (23 KB)

Data publicació a la web: 23 de juliol de 2013
Emprenta digital SHA1: d66b40df29b3e02148f098c6988f2f7111a8de57

Reducció de Fuites d’aigua de la xarxa d’abastament de Sencelles, Fases 1 i 2

Tipus de contracte:
Tipus de procedimient:
Data publicació a la web:
7 de juliol de 2011

 

Estats

Adjudicació (574 KB)

Data publicació a la web: 7 de juliol de 2011
 Emprenta digital SHA1: 1a40ed988dbd630fa92b517dd1bfbaf88e54988f