Obres de demolició i ebss de l’estructura de quatre vivendes unifamiliars entre mitgeres

Tipus de contracte:
Tipus de procedimient:
Data publicació a la web:
23 de juliol de 2013

 

Estats

Adjudicació (23 KB)

Data publicació a la web: 23 de juliol de 2013
Emprenta digital SHA1: d66b40df29b3e02148f098c6988f2f7111a8de57