De 1 d’octubre al l’1 de desembre s’obre el període de pagament de tributs en termini de voluntariat de l’Ajuntament de Sencelles corresponent a l’exercici 2021.

Els impostos que es poden pagar són:

  • IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
  • IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
  • IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
  • TAXES MUNICIPALS (Recollida i Tractament de Fems i altres taxes i preus públics)

Recordau que NO es remeten avisos de pagament de tributs en paper.

Per consultar, imprimir i/0 pagar els rebuts heu d’accedir al CARTER VIRTUAL amb el vostre DNI/NIF i codi contribuent a www.atib.es.

També els podeu obtenir i pagar a qualsevol oficina de recaptació de l’ATIB sol·licitant CITA PRÈVIA: www.atib.es / 971 678 404

*En cas de domicialiació, els rebuts es carregaran en compte a partir de dia 16 de novembre.

> Podeu descarregar-vos tota la informació en pdf aquí: CATALÀ / CASTELLÀ