L’Ajuntament de Sencelles proposa la millora parcial o total de 22 camins del municipi gràcies a la Convocatòria del Pla Anual d’Impuls del Turisme Sostenible per a 2019

Digues la teva i presenta les teves propostes, idees o suggeriments!

Envia els teus comentaris fins dia 15 d’agost (inclòs) a comunicacio@ajsencelles.net

Seguint amb la línia encetada per l’ajuntament quatre anys enrere, volem que els sencellers i sencelleres puguin participar en la presa de decisions que afecten el municipi. Per això us convocam a expressar les vostres opinions vers la proposta que l’Ajuntament presentarà per adherir-se a la convocatòria del Pla Anual d’Impuls del Turisme Sostenible per al període 2019, de la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears.

Aquesta nova convocatòria torna a ser una oportunitat pel nostre terme per tal d’ampliar i conservar les rutes existents i una necessitat per tal de fomentar i promocionar l’activitat turística del municipi, donades les nostres característiques peculiars.

Donat que es tracta d’un municipi d’interior, on com és habitual a tota Mallorca s’ha anat abandonant l’activitat agrícola i ramadera més tradicional, resulta necessari incentivar la promoció turística de tots els nostres valors amb la finalitat d’atreure el turisme, fonamentalment aquell que te que a veure amb el senderisme, el cicloturisme, el passeig i que cerca com a valor afegit associar-lo a l’arquitectura tradicional dels nuclis d’interior, el patrimoni cultural i històric (jaciments arqueològics, béns d’interès cultural, possessions, pous, creus de terme, edificis catalogats, etc.) la cultura del vi i cellers, de l’oli i tafones, les festes tradicionals i la gastronomia típica de l’interior de Mallorca.

>>> Més a baix, us proporcionem la MEMÒRIA GENERAL EXPLICATIVA DEL PROJECTE D’INVERSIÓ I DE LES ACTUACIONS ESTUDI DE VIABILITAT ECONÒMICA per tal que el pugueu consultar i donar les vostres idees i suggeriments. Entre tots ho farem millor!