L’Ajuntament de Sencelles posà en marxa un procés de participació per a decidir el projecte de semi peatonalització de la Plaça de la Vila.

Es tractava de decidir, entre tots, els usos que ha de tenir aquest emblemàtic espai, que representa un punt neuràlgic i d’encontre de bona part de l’activitat que ocorre al poble, així com un element identitari i identificatiu de tots els que hi habitem.

Per a què es va fer aquest procés?

El procés que vàrem titular “El futur de la Plaça a les nostres mans”, es plantejava com una eina per a recollir la visió i les propostes ciutadanes en relació a la Plaça de la Vila i també per a promoure un espai de trobada veïnal i de dinamització associativa.

Aquest procés es va enfocar a partir d’una perspectiva comunitària, on s’havia de tenir en compte la participació i la visió dels veïnats i veïnades de Sencelles i de tots els agents socials i territorials del municipi.

Des de l’Ajuntament es varen voler impulsar accions on estiguin implicats, en la seva organització i execució, el màxim nombre de col·lectius i persones del municipi.

Objectius del procés de participació

1. Consensuar els usos i espais de la Plaça de la Vila. Promoure el debat ciutadà i recollir la visió i valoració dels veïns i veïnes en relació als diversos elements configuradors d’aquest espai tan emblemàtic.

2. Promoure un espai de trobada i d’enfortiment dels llaços comunitaris entre la població de Sencelles.

COM PUC PARTICIPAR?

Votant una de les propostes que presentarà el Col·legi d’Arquitectes de les Illes Balears (actualment en procés).

Qui pot participar a les votacions?

A les Votacions

  • Qualsevol persona física que estigui empadronada a Sencelles i sigui major de 16 anys (presentant DNI).
  • Qualsevol persona que, malgrat no hi estigui empadronada, tingui una propietat al municipi (presentant DNI i rebut de l’IBI).
  • Les associacions o grups de persones inscrites al Registre d’Associacions.