L’Ajuntament tanca l’exercici 2016 amb un romanent de tresoreria positiu

Un cop completat el tancament dels comptes anuals corresponents a l’exercici 2016 el consistori senceller presenta un resultat pressupostari positiu de 503.326,15 euros amb un romanent de tresoreria positiu d’1.523.515,32 euros.

Es tracta de magnituds comptables que donen una idea de la bona salut econòmica i financera del municipi que enguany té previst fer front a la sentència judicial d’Aigües Son Company, invertir en la compra d’un solar dins el nucli urbà per habilitar un aparcament i reduir els valors cadastrals del municipi (el que repercutirà en una disminució d’impostos tals com l’IBI, el de Transmissions Patrimonials o el de Successions i Donacions entre d’altres durant 2018).

Segons Joan Carles Verd, “Des de l’Ajuntament estem treballant per enfortir les finances municipals sense deixar de fer les actuacions necessàries i programades”.