1 A partir de l’1 de gener de 2021, va entrar en vigor el sistema de   al municipi de Sencelles. És un sistema per fomentar la separació de residus que segueix el principi “qui contamina, paga”, pel qual es paga per la quantitat de residus que es dipositen a la fracció de rebuig. El REBUIG s’ha de dipositar sempre dins una, ja sigui:

en la recollida porta a porta,

als punts d’aportació (recorda que els punts d’aportació estan dotats de càmeres de vigilància que vetllen per les bones pràctiques dins el recinte),

a les deixalleries de Biniali i Sencelles. En cas que no es dugui amb una bossa vermella autoritzada, s’haurà d’abonar l’import corresponent al volum de rebuig que es dipositi amb TARGETA BANCÀRIA al mateix recinte. Els preus per bossa són els següents:

Bosses de 30 L: 0.35 €

Bosses de 60 L: 0.70 €

Bosses de 120 L: 1.40 €

Bosses de 240 L: 2.80 €

Les bosses vermelles seran gratuïtes. S’entregaran anualment   bosses vermelles per domicili presentant el rebut de la taxa de fems de l’any vigent a l’Ajuntament. També es poden aconseguir a les deixalleries de Sencelles i Biniali, sempre que primer es notifiqui a les oficines de l’Ajuntament el pagament del rebut de la taxa del fems i s’indiqui a quina deixalleria es vol fer la recollida. Tot i així, en cas de necessitar-ne més unitats, es podran comprar a les oficines de l’Ajuntament o a les deixalleries.

2 A partir de l’1 de gener de 2023, entra en vigor l’ús obligatori de bosses biodegradables per a la fracció orgànica. La   s’ha de dipositar sempre dins una  , ja sigui en la recollida porta a porta o a les deixalleries de Biniali i Sencelles.

Aquest 2023, l’Ajuntament es farà càrrec de subministrar bosses biodegradables de manera gratuïta. S’entregaran  bosses biodegradables per domicili presentant el rebut de la taxa de fems de l’any vigent a l’Ajuntament. També es poden aconseguir a les deixalleries de Sencelles i Biniali, sempre que primer es notifiqui a les oficines de l’Ajuntament el pagament del rebut de la taxa del fems i s’indiqui a quina deixalleria es vol fer la recollida.

3 També hi ha l’opció de Recollida de Voluminosos a domicili, que es realitza un dia a la setmana (a concretar per l’Ajuntament). Màxim 3 voluminosos per domicili i setmana.

Es necessita inscripció prèvia.

Trobareu més informació a l’apartat de “Com he de sol·licitar les autoritzacions?”.

Quins residus requereixen autorització?

Ferralla, fustes diverses, restes de poda, enderrocs, voluminosos (mobles, grans electrodomèstics) i altres (pots de pintura, garrafes contaminades…).

Quines són les quantitats màximes que puc dipositar?

Com he de sol·licitar les autoritzacions?

Per a la deixalleria de Sencelles, podeu telefonar a l’Ajuntament (971 87 20 16) o enviar un WhatsApp al 601 98 12 78, indicant:

 • Nom complet
 • Adreça del domicili
 • Material i quantitat a dipositar
 • Dia que es dipositarà al punt verd
 • Telèfon de contacte

Per a la recollida de voluminosos a domicili4, podeu telefonar a l’Ajuntament (971 87 20 16) o enviar un WhatsApp al 601 98 12 78, indicant:

 • Telèfon de contacte
 • Adreça del domicili
 • Telèfon de contacte
 • Adreça del domicili
 • Tipus i quantitat de voluminosos a retirar (màx. 3)
 • Dia de recollida

4 La RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS A DOMICILI es fa a un nombre determinat de domicilis per setmana. En cas de no haver-hi disponibilitat, se us donarà cita pel proper dia disponible. Els voluminosos a retirar s’han de dipositar abans de les 7 del matí del dia indicat a la voravia, si el domicili es troba en sòl urbà, o fora de la propietat, si el domicili es troba en sòl rústic. IMPORTANT: els electrodomèstics han d’estar buits i nets!

Què NO puc tirar?

 • Extintors. S’han de dur al lloc de compra per al seu posterior tractament.
 • Pneumàtics. Contactar amb MAC Insular S.L. (971 12 70 00).
 • Gran quantitat d’enderrocs (més de 150 kg). Contactar amb MAC Insular S.L. (971 12 70 00).
 • Amiant (uralita). Contactar amb una empresa inscrita al RERA (Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant), com ADALMO (971 60 64 70) o Melchor Mascaró S.A. (971 90 01 89).
 • Restes de poda de cactus i derivats, palmeres i derivats, yuca, aloe vera. Contactar amb TIRME (971 43 50 50).

Si tens qualque dubte, contacta amb les oficines de l’Ajuntament (971 87 20 16) o al telèfon mòbil 601 98 12 78

Diseminado 614 (Ma 3120)

(Devora el cementeri)

07140 Sencelles

HORARI

Hivern

De Dilluns a Diumenge (festius inclosos)

De 8.30 a 13.00 h i de 16.00 a 19.00 h

Estiu

De Dilluns a Diumenge (festius inclosos)

De 8.30 a 13.00 h i de 17.00 a 20.00 h

Rotonda Biniali (Ma3020)

Polígon 11

07143 Sencelles

HORARI

Hivern

De Dilluns a Diumenge (festius inclosos)

De 8.30 a 13.00 h i de 16.00 a 19.00 h

Estiu

De Dilluns a Diumenge (festius inclosos)

De 8.30 a 13.00 h i de 17.00 a 20.00 h