ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURÍSITICA DE SENCELLES (RUTES TURÍSTIQUES)

Tipus de contracte:
Tipus de procedimient:
Obert simplificat
Data publicació a la plataforma de contractació:
31 de gener de 2018

Documentació adjunta

Decret d’adjudicació del contracte «ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURÍSTICA DEL MUNICIPI DE SENCELLES»

Acta III de la mesa de contractació del contracte d’obres per procediment obert simplificat per la millora de l’oferta turística de Sencelles (rutes turístiques)

Acta II de la mesa de contractació del contracte d’obres per procediment obert simplificat per la millora de l’oferta turística de Sencelles (rutes turístiques)

MILLORES D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN ENLLUMENAT EXTERIOR A DIVERSOS ESPAIS MUNICIPALS 2018

Clicau aquí per descarregar el document

 

Tipus de contracte:
Suministres
Data de publicació a la plataforma de contractació de l’Estat:
20 de juny de 2018
Data publicació a la web:
20 de juny de 2018