Terimin de sol·licituds del 15 de novembre al 9 de desembre de 2021

Quantia prevista 9.648,22 amb càrrec al pressupost de la Fundació Mallorca Turisme.

pdf-format BOIB convocatòria d’ajuts

Més informació a: https://ajuntaments.ajutsmallorca.com/sencelles/