L’Ajuntament de Sencelles ha obert aquesta convocatòria amb l’objectiu de constituir, pel procediment de concurs, una borsa de feina d’auxiliars administratius per a la biblioteca i arxiu municipal a l’efecte de cobrir possibles vacants, baixes, vacances, permisos, llicències, necessitats urgents de contractació o qualsevol supòsit de contractació com a personal laboral temporal, en horari de matins i/o horabaixes.

Podeu trobar tota la informació necessària AQUÍ