Contracte de gestió de servei públic, per duar a terme la gestió del poliesportiu municipal de Sencelles, amb explotació de bar

Tipus de contracte:
Tipus de procedimient:
Data termini màxim:
30 de març de 2016
Data publicació a la web:
14 de març de 2016

 

Arxius adjunts:

Anunci resultat (93 KB)

Data publicació a la web: 11 d’abril de 2016
Emprenta digital SHA1: afc3a01c288b8d991271b1cc4845eedaf2f4d32f

Plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques (274 KB)

Data publicació a la web: 14 de març de 2016
Emprenta digital SHA1: fac6b9928cc937efbbed730f71f3a1ef29eb7b7d