Contractes oberts a tothom

Decret d’adjudicació del contracte relatiu a «Pavimentació del camí de Ruberts a MontuIri i de Ruberts a Lloret, terme municipal de Sencelles»

 Clicau aquí per descarregar el document

Tipus de contracte:
Tipus de procedimient:
Obert i Ordinàri
Data termini màxim:
19 de març de 2018
Data publicació a la web:
20 de març de 2018

Projecte de pavimentació del camí de Ruberts a Montuïri i de Ruberts a Lloret. TM Sencelles 2018

Tipus de contracte:
Tipus de procedimient:

Contracte de Serveis dels Punts Verds

Tipus de contracte:
Tipus de procedimient:
Data termini màxim:
29 d’abril de 2017
Data publicació a la web:
19 d’abril de 2017

Arxius adjunts:

Acord de reserva de mercat

Data publicació a la web: 19 d’abril de 2017
 

Plecs de clàusules administratives

Data publicació a la web: 19 d’abril de 2017

Anunci de licitació

Data publicació a la web: 19 d’abril de 2017


Aprovació dels plecs de clàusules administratives que han de regir el contracte de gestió de servei públic de gestió del poliesportiu municipal amb explotació de bar

 Clicau aquí per descarregar el document

Tipus de contracte:
Tipus de procedimient:
Data termini màxim:
7 d’agost de 2016
Data publicació a la web:
14 de juliol de 2016

 

Arxius adjunts:

Adjudicació del Contracte (86 KB)

Data publicació a la web: 5 de desembre de 2016
Emprenta digital SHA1: 6bfb6730e4f2747c1a5a61fb455b89d1ce16c866

Convocatòria de Sessió (61 KB)

Data publicació a la web: 8 de novembre de 2016
Emprenta digital SHA1: d997ae85e7ec7ddcdcc97cb2861dd17fba6e3770

Celebració sessió pública apertura de sobres (63 KB)

Data publicació a la web: 26 de setembre de 2016
Emprenta digital SHA1: ddcf02b6aa8e3e8fabe6c48607fa516b5225eebe

Plecs de clàusules administratives (267 KB)

Data publicació a la web: 14 de juliol de 2016
Emprenta digital SHA1: c0f53603db824abc9eb4f747decdc0f6f29499c8

Contracte de gestió de servei públic, per duar a terme la gestió del poliesportiu municipal de Sencelles, amb explotació de bar

Tipus de contracte:
Tipus de procedimient:
Data termini màxim:
30 de març de 2016
Data publicació a la web:
14 de març de 2016

 

Arxius adjunts:

Anunci resultat (93 KB)

Data publicació a la web: 11 d’abril de 2016
Emprenta digital SHA1: afc3a01c288b8d991271b1cc4845eedaf2f4d32f

Plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques (274 KB)

Data publicació a la web: 14 de març de 2016
Emprenta digital SHA1: fac6b9928cc937efbbed730f71f3a1ef29eb7b7d

Gestió del servei públic d’atenció a la primera infància de l’Ajuntament de Sencelles

Tipus de contracte:
Tipus de procedimient:
Data publicació a la web:
6 d’agost de 2013

 

Estats

Aprovació adjudicació (1.23 MB)
Data publicació a la web: 29 de novembre de 2013
Emprenta digital SHA1: 3e0466bd426e55537f6bdf39a5531f69c167b5e0

 

Arxius adjunts:
Convocatòria sessió Mesa contractació (426 KB)
Data publicació a la web: 6 de novembre de 2013
Emprenta digital SHA1: 02ccf002024573776aecff32be3eae2403b096f4

Convocatòria de la sessió de la Mesa de contractació (464 KB)

Data publicació a la web: 25 d’octubre de 2013
Emprenta digital SHA1: 915d2a57fa209a0dde60e1913d3b35b5c85ecd6c

Convocatòria de la sessió de la Mesa de contractació (426 KB)

Data publicació a la web: 13 de setembre de 2013
Emprenta digital SHA1: bdf660cd8a5fd9370b8c31ca8096160c620c515b

Plec de prescripcions tècniques (1.20 MB)

Data publicació a la web: 6 d’agost de 2013
Emprenta digital SHA1: 7fe4218179d876c8f3c803796d5607d947ce6128

Plec de clàusules administratives (2.74 MB)

Data publicació a la web: 6 d’agost de 2013
Emprenta digital SHA1: f1378b5b77b801626f6418c719333f4280589820