Decret d’adjudicació del contracte relatiu a «Pavimentació del camí de Ruberts a MontuIri i de Ruberts a Lloret, terme municipal de Sencelles»

 Clicau aquí per descarregar el document

Tipus de contracte:
Tipus de procedimient:
Obert i Ordinàri
Data termini màxim:
19 de març de 2018
Data publicació a la web:
20 de març de 2018