Decret de Convocatòria per a l’Apertura dels Sobres número 2 i número 3 dels Contractes de Pavimentació del Camí Ruberts a Montuïri i de Ruberts a Lloret.

Tipus de contracte:
Tipus de procedimient: