PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA DE LA VILA

Clicau aquí per descarregar el document

Tipus de contracte:
Data d’execució:
2 mesos
Data publicació a la web:
9 de novembre de 2018

Acta de la mesa de contractació «Pavimentació del camí Ruberts a Montuïri i de Ruberts a Lloret»- Recepció de l’informe encomanat als Serveis Tècnics i elaboració  Proposta d’Adjudicació.

Clicau aquí per descarregar el document

Tipus de contracte:
Data d’execució:
19 de març de 2018
Data publicació a la web:
26 de març de 2018

Acta d’obertura dels sobres nº3 i nº2 del contracte «Pavimentació del camí de Ruberts a Montuïri i de Ruberts a Lloret»

Clicau aquí per descarregar el document

Tipus de contracte:
Data d’execució:
12 de març de 2018
Data publicació a la web:
26 de març de 2018

Decret de Convocatòria per a l’Apertura dels Sobres número 2 i número 3 dels Contractes de Pavimentació del Camí Ruberts a Montuïri i de Ruberts a Lloret.

Tipus de contracte:
Tipus de procedimient:

Contracte de Serveis dels Punts Verds

Tipus de contracte:
Tipus de procedimient:
Data termini màxim:
29 d’abril de 2017
Data publicació a la web:
19 d’abril de 2017

Arxius adjunts:

Acord de reserva de mercat

Data publicació a la web: 19 d’abril de 2017
 

Plecs de clàusules administratives

Data publicació a la web: 19 d’abril de 2017

Anunci de licitació

Data publicació a la web: 19 d’abril de 2017


Aprovació dels plecs de clàusules administratives que han de regir el contracte de gestió de servei públic de gestió del poliesportiu municipal amb explotació de bar

 Clicau aquí per descarregar el document

Tipus de contracte:
Tipus de procedimient:
Data termini màxim:
7 d’agost de 2016
Data publicació a la web:
14 de juliol de 2016

 

Arxius adjunts:

Adjudicació del Contracte (86 KB)

Data publicació a la web: 5 de desembre de 2016
Emprenta digital SHA1: 6bfb6730e4f2747c1a5a61fb455b89d1ce16c866

Convocatòria de Sessió (61 KB)

Data publicació a la web: 8 de novembre de 2016
Emprenta digital SHA1: d997ae85e7ec7ddcdcc97cb2861dd17fba6e3770

Celebració sessió pública apertura de sobres (63 KB)

Data publicació a la web: 26 de setembre de 2016
Emprenta digital SHA1: ddcf02b6aa8e3e8fabe6c48607fa516b5225eebe

Plecs de clàusules administratives (267 KB)

Data publicació a la web: 14 de juliol de 2016
Emprenta digital SHA1: c0f53603db824abc9eb4f747decdc0f6f29499c8