Gestió del servei públic d’atenció a la primera infància de l’Ajuntament de Sencelles

Tipus de contracte:
Tipus de procedimient:
Data publicació a la web:
6 d’agost de 2013

 

Estats

Aprovació adjudicació (1.23 MB)
Data publicació a la web: 29 de novembre de 2013
Emprenta digital SHA1: 3e0466bd426e55537f6bdf39a5531f69c167b5e0

 

Arxius adjunts:
Convocatòria sessió Mesa contractació (426 KB)
Data publicació a la web: 6 de novembre de 2013
Emprenta digital SHA1: 02ccf002024573776aecff32be3eae2403b096f4

Convocatòria de la sessió de la Mesa de contractació (464 KB)

Data publicació a la web: 25 d’octubre de 2013
Emprenta digital SHA1: 915d2a57fa209a0dde60e1913d3b35b5c85ecd6c

Convocatòria de la sessió de la Mesa de contractació (426 KB)

Data publicació a la web: 13 de setembre de 2013
Emprenta digital SHA1: bdf660cd8a5fd9370b8c31ca8096160c620c515b

Plec de prescripcions tècniques (1.20 MB)

Data publicació a la web: 6 d’agost de 2013
Emprenta digital SHA1: 7fe4218179d876c8f3c803796d5607d947ce6128

Plec de clàusules administratives (2.74 MB)

Data publicació a la web: 6 d’agost de 2013
Emprenta digital SHA1: f1378b5b77b801626f6418c719333f4280589820