pdf-format  00. Portada

pdf-format  00. Índex

pdf-format  00. Informe Executiu

pdf-format  01. Memòria

pdf-format  02. Normativa

pdf-format  03. Annex 1 Fitxes Catàleg

pdf-format  04. Annex 2 Fitxes Biniali Carrers 1

pdf-format  05. Annex 2 Fitxes Biniali Carrers 2

pdf-format  06. Annex 2 Fitxes Biniali Rústic

pdf-format  07. Avaluació Ambiental estratègica Simplificada

pdf-format  08. Informe Esmenes

pdf-format  09. Comunicat

pdf-format  10. Signatura-2020-E-RE-59

pdf-format  11. Rebut-2020-E-RE-59

pdf-format  12. Plànols Informació

pdf-format  13. Plànols Ordenació

pdf-format  14. Servituds aeronàutiques

pdf-format  15. Signatura Instancia General

pdf-format  16. Rebut-2020-E-RE-60

pdf-format  17. Informe Tècnic Patrimoni

pdf-format  18. Justificant de Sortida

pdf-format  19. Rebut-2020-E-RC-1282

pdf-format  20. Minuta-2020-S-RE-142

pdf-format  21. Justificant de Recepcio en Seu electronica 2020-S-RE-14

pdf-format  22. Ofici de Patrimoni esmena deficiències

pdf-format  23. Minuta-2020-S-RE-214

pdf-format  24. Justificant de rebot en Seu electronica 2020-S-RE-214

pdf-format  25. Minuta-2020-S-RE-232

pdf-format  26. Justificant de rebot en Seu electronica 2020-S-RE-232

pdf-format  27. Justificant d’entrega

pdf-format  28. Rebut-2020-E-RC-2724

pdf-format  29. Minuta-2020-S-RE-466

pdf-format  30. Minuta-2020-S-RE-467

pdf-format  31. Justificant de Recepcio en Seu electronica 2020-S-RE-466

pdf-format  32. Justificant de Recepcio en Punt dAcces General 2020-S-RE-466

pdf-format  33. Informe Tècnic Patrimoni – 747-20AJSENCELLESsignat

pdf-format  34. Justificant de Sortida

pdf-format  35. Rebut-2020-E-RC-2725

pdf-format  36. Minuta-2020-S-RC-916

pdf-format  37. Justificante de Rechazo en Sede electrònica 2020-S-RE-467

pdf-format  38. Justificant de Lliurament 916

pdf-format  39. Ofici Comissió Medi Ambient – Biniali

pdf-format  40. Tramesa Resolució sobre el Pla Especial de Protecció del bé d’Interés Cultural de Biniali

pdf-format  41. Justificant de Presentació L30S5392021

pdf-format  42. Rebut-2021-E-RC-113

pdf-format  43. Minuta-2021-S-RE-44

pdf-format  44. Minuta-2021-S-RE-45

pdf-format  45. 010MemoriaPE Biniali

pdf-format  46. Normativa Biniali

pdf-format  47. Annex I Normativa Biniali Catàleg

pdf-format  48. Annex II Normativa Biniali

pdf-format  49. Tractament Informes Biniali  

pdf-format  50. Annex Informes Biniali

pdf-format  51. Plànols Informació Biniali

pdf-format  52. PO1 Tipologies edilícies

pdf-format  53. Elements Catalogats i Protegits

pdf-format  54. Qualificacions del Sòl Urbà

pdf-format  55. Signatura-2021-E-RE-461

pdf-format  56. Rebut-2021-E-RE-461

pdf-format  57. Informe Pla Especial de Biniali

pdf-format  58. Informe Jurídic Aprovació Provisional del Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric de Biniali i el seu entorn

pdf-format  59. Proposta de batlia d’Aprovació Provisional del Pla Especial de Protecció

pdf-format  60. Certificat dacord

pdf-format  61. Certificat dacord

pdf-format  62. BOIB

pdf-format  00. Portada

pdf-format  00. Índex

pdf-format  00. Informe Executiu

pdf-format  01. Memòria PE Ruberts

pdf-format  02. Normativa

pdf-format  03. Annex 1 Fitxes Ruberts

pdf-format  04. Annex 2 Fitxes Ruberts 155

pdf-format  05. Annex 2 Fitxes Ruberts 1630

pdf-format  06. Annex 2 Fitxes Ruberts 3145

pdf-format  07. Annex 2 Fitxes Ruberts 4660

pdf-format  08. Annex 2 Fitxes Ruberts 6172

pdf-format  09. Avaluació Ambiental Estratègica Simplificada

pdf-format  10. Informe Esmena Deficiencies CMAIB

pdf-format  11. Comunicat Ruberts GAAT

pdf-format  12. Plànols Informació

pdf-format  13. Plànols Ordenació

pdf-format  14. Servituds aeronàutiques Ruberts

pdf-format  15. Signatura-2020-E-RE-61

pdf-format  16. Rebut-2020-E-RE-61

pdf-format  17. Informe Tècnic Patrimoni

pdf-format  18. Justificant de Sortida

pdf-format  19. Rebut-2020-E-RC-1283

pdf-format  20. Minuta-2020-S-RE-141

pdf-format  21. Justificant de Recepcio en Seu electronica 2020-S-RE-141

pdf-format  22. Ofici de Patrimoni esmena deficiències

pdf-format  23. Minuta-2020-S-RE-215

pdf-format  24. Justificant de rebot en Seu electronica 2020-S-RE-215

pdf-format  25. Minuta-2020-S-RE-233

pdf-format  26. Justificant de rebot en Seu electronica 2020-S-RE-233

pdf-format  27. Justificant d’entrega

pdf-format  28. Rebut-2020-E-RC-2725

pdf-format  29. Minuta-2020-S-RE-464

pdf-format  30. Minuta-2020-S-RE-465

pdf-format  31. Minuta-2020-S-RE-468

pdf-format  32. Minuta-2020-S-RE-469

pdf-format  33. Informe Tècnic Patrimoni – 7464 AJSENCELLESsignat

pdf-format  34. Justificant de Sortida

pdf-format  35. Rebut-2020-E-RC-2724

pdf-format  36. Minuta-2020-S-RC-917

pdf-format  37. Minuta-2020-S-RE-493

pdf-format  38. Justificant de Lliurament 917

pdf-format  39. Ofici Comissio de Medi Ambient – Ruberts

pdf-format  40. Tramesa Resolució sobre el Pla Especial de Protecció del bé d’Interés Cultural de Ruberts

pdf-format  41. Justificant de Presentació L30S7422021

pdf-format  42. Rebut 2021-E-RC-171

pdf-format  43. Minuta 2021-S-RE-59

pdf-format  44. Minuta 2021-S-RE-60

pdf-format  45. Minuta 2021-S-RE-75

pdf-format  46. Minuta 2021-S-RE-76

pdf-format  47. Justificant de Recepcio en Punt- d’Accés General 2021-S-RE-60

pdf-format  48. Justificant de rebuig en Seu electrònica 2021-S-RE-59

pdf-format  49. Memòria PER Ruberts

pdf-format  50. Normativa Ruberts

pdf-format  51. Annex I Normativa Ruberts catàleg

pdf-format  52. Annex II fitxes Ruberts

pdf-format  53. Tractament Informes Ruberts

pdf-format  54. Annex Informes Ruberts

pdf-format  55. Plànols informació Ruberts

pdf-format  56. Tipologies

pdf-format  57. Elements Catalogats i Protegits

pdf-format  58. Qualificacions del Sól Urbà 

pdf-format  59. Signatura-2021-E-RE-462

pdf-format  60. Rebut-2021-E-RE-462

pdf-format  61. Informe Pla Especial de Ruberts

pdf-format  62. Informe Jurídic Aprovació Provisional Pla Especial Ruberts

pdf-format  63. Proposta de Batlia Aprovació Provisional Pla Especial de Protecció

pdf-format  64. Certificat dacord

pdf-format  65. Certificat dacord

pdf-format  66. BIOB